Ścieżka życia

Ścieżka Życia (Life Path Process™)

  • Pozwala poczuć lub / i zobaczyć różne możliwe ścieżki życiowe.
  • Pozwala odzyskać i utrzymywać optymalny kierunek życiowych działań.
  • Daje poczucie bycia prowadzonym przez swoją optymalną ścieżkę.
  • Po uzdrowieniu traum blokujących dostęp do trwałego poczucia spełnienia w życiu, pracuje się w celu jego utrwalania oraz oczyszczania własnej ścieżki z potencjalnych przeszkód.
  • Proces ten wymaga spotkań co jakiś czas w celu sprawdzenia, na ile osoba nadal utrzymuje się na optymalnym kursie swojego życia

Comments are closed.