Cichy Umysł

Cichy Umysł (Silent Mind Technique™, SMT)

  • Powoduje wyciszenie natrętnych, powracających oraz dekoncentrujących myśli, odbierane jako niepożądany wewnętrzny dialog, "paplaninę" umysłu, czy tzw. głosy narracyjne.
  • Uwalnia od mechanizmu blokującego wprowadzanie zmian w życiu
  • Uwalnia od mechanizmu tworzenia relacji z ludźmi opartych na komplementarnym, dysfunkcjonalnym wzorcu (np. osoba ulegająca – osoba dominująca; agresor – ofiara; ratownik – ten, który potrzebuje pomocy).
  • Zmniejsza tendencje do wchodzenia w związki uzależniające i współzależne, likwiduje mechanizm leżący u podstaw tworzenia toksycznych relacji z innymi ludźmi.
  • W dużym stopniu niweluje mechanizm będący podstawą różnego rodzaju uzależnień.
  • W efekcie uzyskuje się większą wolność w relacjach z otoczeniem i samym sobą oraz pełną swobodę działania nieblokowaną dotychczasowymi negatywnymi przekonaniami czy wpływem innych ludzi.

Comments are closed.